فرایند اعزام

مراحل اعزام بیمار به کشور آلمان

۱-ارسال مدارک بیمار و توضیحات راجع به بیمار از طریق وبسایت IGMED.

 

۲-بررسی پرونده توسط پزشکانIGMED.

 

۳-تماس با بیمار توسط دفتر IGMED جهت تعیین زمان ملاقات حضوری و مشاوره رایگان.

 

۴-تیم IGMED با مکاتبه با بیمارستان مقصدر در آلمان به تخمین هزینه ها،  زمان درمان و شرح خدمات قابل ارائه توسط بیمارستان در آلمان  مبادرت می ورزد.

 

۵-درصورت درخواست بیمارستان مقصد برای آزمایشهای تکمیلی،  IGMED  بیمار را به کلینیک ها، آزمایشگاهها و مراکز عکس برداری های طرف قرارداد ما معرفی می نماید.

 

۶-پس از تکمیل آزمایشها و مدارک احتمالی، بیمار با IGMED قرارداد می بندد و هزینه تشکیل پرونده و بیمارستان را به حساب IGMED  واریز می نماید.

 

۷-مدارک بیمار توسط IGMED دسته بندی و جهت تایید نهایی به پزشک معتمد خود ارجاع می دهد.

 

۸-پس از تایید نهایی پزشک ، مدارک بیمار به زبان آلمانی ترجمه می شود.

 

۹-تیم IGMED به اخذ پذیرش جهت بیمار در بیمارستانهای آلمان مبادرت می ورزد.

 

۱۰-تیم IGMED برای بیمار با توجه به نوع نیاز پزشکی بیمار، نوبت سفارت را اخذ می نماید.

 

۱۱-با توجه به نوبت سفارت و زمان دریافت ویزا، زمان پرواز به بیمار اعلام می گردد.

 

۱۲-پس از اخذ هزینه، بلیط برای بیمار و همراه احتمالی صادر می گردد.( بیمار می تواند به صورت مستقل اقدام به خرید بلیط نماید، البته در صورت بروز هرگونه مشکل، مسولیت آن به عهده وی می باشد.)

 

۱۳-اگر برای بیماران سرپایی و همراه، IGMED با توجه به بودجه بیمار و پس از دریافت هزینه اقدام به رزرو محل اقامت می نماید. .( بیمار می تواند به صورت مستقل اقدام به رزرو اقامتگاه نماید، البته در صورت بروز هرگونه مشکل، مسولیت آن به عهده وی می باشد.)

 

۱۴-استقبال و استقرار بیمار و همراه توسط تیم IGMED مستقر در آلمان.

 

۱۵-ارائه خدمات ترجمه درمانی وسط مترجم مورد تایید بیمارستان.

 

۱۶-با توجه به روند درمان، در صورت تایید بیمارستان و نیاز به تمدید ویزا و بلیط، IGMED این فرایند را پیگیری خواهد نمود.

 

۱۷-پس از بازگشت بیمار به ایران IGMED به دریافت مدارک آلمانی و ترجمه آنها به زبان فارسی اقدام می نماید.

 

۱۸-در مرحله آخر ویزیت نهایی توسط پزشک ایرانی معتمد تیم IGMED جهت توصیه های پزشکی پس از درمان انجام می گیرد.

Iran