German hospitals
۲۲فروردین, ۱۳۹۸

بیمارستان های آلمان و شرایط مختلف آنان

توسط: | برچسب ها: , , , , ,

 بیمارستان های آلمان و شرایط مختلف آنان همانطور که می دانید علم پزشکی و درمانی در کشورمان به حدی پیشرفت کرده است که تنها کشورهای اندکی قادر به رقابت با نابفه های ایرانی در جهان طبابت می باشند. شاید بتوان آلمان و مراکز درمانی موجود در آن نظیر بیمارستان های آلمان و یا حتی مراکز درمانی و کلینیک های تخصصی آمریکا را تنها مراکز پزشکی در کل این کره خاکی قلمداد کرد که از قابلیت انجام رقابتی پایاپای در زمینه های پزشکی و درمانی با کشور عزیزمان ایران برخوردار هستند! درمان […]
ادامه مطلب

بیمارستان های آلمان
۱۹اسفند, ۱۳۹۶

بیمارستان های آلمان – German hospitals

توسط: | برچسب ها: , , , , , ,

طبق آماری که به دست igmed رسیده است، تعداد بیمارستان های آلمان در حدود ۲۰۰۰ می باشد که از این تعداد بخشی به صورت کاملا دولتی و بخشی به صورت کاملا خصوصی مدیریت می شوند. انواع بیمارستان های آلمانی در مجموع به ۳ دسته: بیمارستان های تحت حمایت دولت و عمومی بیمارستان های تحت حمایت سازمان های خصوصی و محلی بیمارستان های تمام خصوصی که تحت حمایت حامیان مالی و پزشکان مشهور این قرار دارند؛ تقسیم می شود. بنابر نتایج تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۵ در خصوص نوع بیمارستان های […]
ادامه مطلب

Iran